Nasjonal konferanse i Akutt- og Mottaksmedisin for leger og sykepleiere

10.-11. februar 2020

Mottaksklinikken ved Haukeland Universitetssykehus inviterte til den andre nasjonale konferanse i akutt og mottaksmedisin for leger og sykepleiere. Konferansen ble avholdt på Thon Hotell Bergen Airport 10.-11.februar 2020.  

Akutt – og mottaksmedisin er en helt ny spesialitet opprettet i Norge i mars 2019. Videreutdanning for sykepleiere i Akuttmedisinsk sykepleie er etablert flere steder i landet, blant annet i Bergen. Haukeland Universitetssykehus er en av flere sykehus som har endret måten vi tar imot de akutt syke pasientene på de siste årene. Det nye faget er for oss i Mottaksklinikken en bekreftelse på at kompetanse i front har kommet for å bli!

Tema for konferansen var samarbeid, organisering, prioritering og beredskap i akuttmottakene. Det var også en egen forskningsdel.

Vennlig hilsen

Anne Taule
Klinikkdirektør
Mottaksklinikken, Haukeland universitetssjukehus