Forskning

Presenter din forsking innen akutt- og mottaksmedisin!

Vi ønsker all relevant forskning for mottaksmedisin velkommen til konferanse i Bergen 24.-25.April 2023.

Frist for innsending tirsdag 11.april 2023.

Send inn ditt abstract:

Konferansekomiteen inviterer alle til å sende inn abstrakt til frie foredrag og plakatpresentasjoner (poster). Alle aksepterte abstrakt vil bli publisert elektronisk på internettsiden til konferansen, og i et kompendium.

En bedømmelseskomite velger ut enkelte abstrakter som får mulighet til å holde presentasjon på konferansen.

Abstrakt skal sendes inn som pdf.

Del gjerne inn i Introduksjon – Metode – Resultat – Diskusjon. Maks 300 ord.

Skrifttype: Times New Roman.  Skriftstørrelse: 12

Linjeavstand: 1 

Størrelse poster: A0 (84 x118cm) stående

Tilbakemelding på om abstrakt er akseptert til foredrag eller poster kommer i løpet av uke 15.

INNSENDING AV ABSTRAKT HER:

    Trykk kun en gang, store vedlegg kan ta litt tid å sende.

    Premiering:

    5000 kr til beste poster

    10 000 kr til beste presentasjon!