Foredragsholdere

Bergen 24.-25. April 2023

Nasjonal konferanse i Akutt- og mottaksmedisin

Stener Kvinnsland

Pensjonist. Prof. Emeritus.

Stener Kvinnsland skal åpne konferansen.

Tema:

Mottaksmedisin, Mottaksklinikk/Mottaksavdeling/Mottaksmodell: Noen betraktninger.

Kristin Moberg Aakre

Overlege. Førsteamanuensis.

Tema:

Akuttmottak som arena for hjerteforskning

Lars Erik Laugsand

Overlege. Assisterende klinikksjef Akutten St. Olavs Hospital

Tema:

Akuttmottaket på St. Olavs sett i lys av ny Nasjonalfaglig retningslinje for somatiske akuttmottak

Jesper Blinkenberg

Leder Nasjonale kompetansesenter for legevaktmedisin

Tema:

Akuttinnleggelser i sykehus – fastlegers og legevaktlegers rolle som portvakt.

Bente Ohnstad

Jurist. Professor i rettsvitenskap.

Tema:

Helserett for leger i akuttmottak – aktuelle juridiske problemstillinger

Tomas Sørbø

Overlege og sosialpediater ved Barne- og ungdomsklinikken. Haukeland Sjukehus.

Tema:

Kan skaden være påført? Når skaden og historien ikke passer sammen

Jørn Einar Rasmussen

Seksjonsoverlege Akuttmottaket Drammen Sykehus. Sjefslege Hæren.

Tema:

Fra High tech til Low Tech på en halvtime.