Nasjonal konferanse i akutt- og mottaksmedisin Bodø 22.-23. mai!

Norsk forening for Akutt- og Mottaksmedisin (NFAMM) inviterer i samarbeid med Nordlandssykehuset HF alle leger, sykepleiere, ambulansearbeidere, ledere og annet relevant helsepersonell til årets nasjonale konferanse i akutt- og mottaksmedisin. Vi ønsker at vårens konferanse skal være et flott samlingspunkt for alle ledd i den akuttmedisinske kjeden og håper på at flest mulig tar turen til Bodø i mai!
Dagstema for konferansen blir hhv. «akuttmottaket som læringsarena» og «nyvinninger i akuttmedisin og veien videre». På listen over forelesere har vi både lokale, nasjonale og internasjonale bidrag.
Dag én får vi blant annet høre verdens fremste forsker på håndtering av medisinsk usikkerhet, dr. Paul K. Han, fra USA og Dr. Alyson Walker, anestesilege fra Skottland, som skal snakke om “Resilience in the Emergency Care setting”. Sykepleier og coach Kaja Flatøy snakker om hvordan skape og brenne for et godt arbeidsmiljø, uten å brenne ut – og jurist Marius Storvik som skal snakke om “Leger uten (rettslige) grenser? Samtykke og motstand i akuttmedisinen”.
Dag to presenteres prosjektresultater, erfaringer, planer og visjoner som vi håper kan formidle kunnskap og spre inspirasjon mellom de akuttmedisinske miljøene i landet. I tillegg er det første dag lagt opp til spennende parallellsesjoner og andre dag en interessant paneldebatt med tema «hva er kvalitet i akuttmedisin». Det sosiale programmet tilbyr omvisning og ølsmaking på Bådin Bryggeri, en nydelig
festmiddag med Erlend Elias som konferansier og live DJ utover kvelden. I øvrig er det gode muligheter for bynære naturopplevelser, sauna og sjøbad i Vestfjorden. Vi er godt i gang med planleggingen og jobber målrettet for at programmet skal kunne fylle dagene med fag, tilrettelegge for gode diskusjoner og «networking». Har du et forsknings- eller kvalitetsprosjekt du ønsker å presentere på konferansen, vil det komme nærmere informasjon om frist for og hvordan å sende inn.


På vegne av arrangementskomiteen (Hanne Marit Brenden, Nanna Eriksen, Ragnhild Hegg
Bergan, Synnøve Mortensen og Eirik Ofstad), vil vi ønske deg velkommen til Bodø.

Med vennlig hilsen

Eirik Ofstad