Nasjonal konferanse i Akutt- og Mottaksmedisin

24.-25. april 2023 i Bergen

Norsk forening for Akutt- og Mottaksmedisin (NFAMM) og Mottaksklinikken ved
Haukeland Universitetssykehus inviterer til nasjonal konferanse i akutt- og mottaksmedisin for leger og sykepleiere.

Konferansen avholdes på Quality Hotel Edvard Grieg 24.-25.April 2023.  

Konferansen setter søkelys på fremtidens akuttmottak – muligheter og forskning i akuttmottaket. Vi får lite innblikk i hva som skjer utenfor våre grenser, og vi setter fokus på ledelse i akuttmottaket med AMM i front! I tillegg løfter vi frem en sårbar gruppe pasienter som barn i krise og ungdom med rusproblematikk.

Vi samles for å utveksle erfaringer, og for å lære av hverandre.

Vår nye spesialitet i Akutt – og mottaksmedisin (AMM) ble etablert i Norge i mars 2019, og videreutdanning for sykepleiere i Akuttmedisinsk sykepleie (AMS) er startet flere steder i landet. I oktober 2022 ble Nasjonalfaglig retningslinje for somatiske akuttmottak revidert og publisert. Norge er i implementeringsfase av AMM og AMS i Norske akuttmottak og sammen bidrar vi med spesialisert kompetanse i front. Vær med å fordyp deg i akuttmottaket i to dager i Bergen.

Programmet er utrolig spennende iår med flere parallelle seksjoner! Det blir også en stor forskningsdel der vi får innblikk i forskning i akuttmottak i alle helseregionene i landet.

Velkommen til Bergen!

Vennlig hilsen

Marianne Reimers, Ass. klinikkdirektør / Overlege, Mottaksklinikken, Helse Bergen
Styremedlem NFAMM
Heidi Brevik
Heidi Brevik, Enhetsleder FOU, Mottaksklinikken, Helse Bergen

Plakat til promotering  –  Se programmet her  –  Påmelding –  Send inn forskning

Kontakt oss:

Vil du nå oss kan du det via kontaktskjemaet under:

    Vil du ha beskjed om kommande årsmøter, haustmøter og/eller konferansar kan du melde deg på her: