Nasjonal konferanse i Akutt- og Mottaksmedisin

24.-25. april 2023 i Bergen

Norsk forening for Akutt- og Mottaksmedisin (NFAMM) og Mottaksklinikken ved
Haukeland Universitetssykehus invitere til nasjonal konferanse i akutt- og
mottaksmedisin for leger og sykepleiere.

Konferansen avholdes på Quality Hotel Edvard Grieg 24.-25.April 2023.  

Konferansen setter søkelys på fremtidens akuttmottak – muligheter og
forskning i akuttmottaket. Vi får lite innblikk i hva som skjer
utenfor våre grenser, og vi setter fokus på ledelse i akuttmottaket med AMM i
front! I tillegg løfter vi frem en sårbar gruppe pasienter som barn i krise og
ungdom med rusproblematikk.

Vi samles for å utveksle erfaringer, og for å lære av hverandre.

Vår nye spesialitet i Akutt – og mottaksmedisin (AMM) ble etablert i Norge i
mars 2019, og videreutdanning for sykepleiere i Akuttmedisinsk sykepleie (AMS)
er startet flere steder i landet. I oktober 2022 ble Nasjonalfaglig retningslinje
for somatiske akuttmottak revidert og publisert. Norge er i implementeringsfase
av AMM og AMS i Norske akuttmottak og sammen bidrar vi med spesialisert
kompetanse i front. Vær med å fordyp deg i akuttmottaket i to dager i Bergen.

Vi holder fortsatt på med å skreddersy program,et slik at vi kan fylle dagene
med fag og gode diskusjoner. Dersom du driver med forskning innen akuttmottak
håper vi at du sender inn abstrakt og deler dine erfaringer med oss!

Velkommen til Bergen!

Vennlig hilsen

 

Marianne Reimers
Overlege Mottaksklinikken
Styremedlem Norsk Forening for Akutt- og Mottaksmedisin (NFAMM)

Plakat til promotering

Se programmet her

Påmelding her

Send inn forskning her

 

 

Ønsker du tilslutningsdøgn fra søndag til mandag?

Hvis du trenger overnatting fra søndag 23.04.23 til mandag 24.04.23 kan du bestille tilslutningsdøgn til en pris på NOK 1050

Søke opp Hotell Sandsli | Quality Hotel Edvard Grieg (nordicchoicehotels.no) og legge inn rabatt/bookingkoden 19381

Eller evt. ringe på dagtid til Birte Torvanger  Nødset på 55980139 for bestilling.

Ønsker du å delta på konferanse som utstiller eller sponsor? – ta kontakt under her:

Kontakt

Vil du nå oss kan du det via kontaktskjemaet under:

    Vil du ha beskjed om kommande årsmøter, haustmøter og/eller konferansar kan du melde deg på her: