Akuttmedisinsk høstmøte
23.-24. oktober 2023

Påmeldingen er åpnet! Her kan du melde deg på: https://axacoair.se/go?Rq12Krcr

 
Akutt- og mottaksmedisin ved Bærum og Drammen sykehus arrangerer Akuttmedisinsk Høstmøte på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika 23.-24.oktober. Vi ønsker også kollegaer prehospitalt, sykepleiere i akuttmottak, leger og sykepleiere i primærhelsetjenesten og andre med interesse for akuttmedisin hjertelig velkommen til å delta.
 
Programmet (med forbehold om at det fortsatt kan tilkomme små justeringer) finner dere i eget innlegg. Begge dagene vil det være en bolk med to parallellsesjoner, altså totalt fire sesjoner. Ved påmelding vil dere bli bedt om å prioritere fire sesjoner. Denne listen over sesjoner er tentativ (avhenger av interesse, tilgang på utstyr/sponsorer/instruktører og lokaler). De som melder seg på først blir prioritert på de sesjonene som har begrenset antall deltakere. Sesjonene er beskrevet lengre ned i teksten.
 
Vi gleder oss til å se dere i Sandvika i oktober!

For de som kommer allerede søndag kveld er det mulighet for å bli med på sosialt samvær også søndag kveld. Dette blir etter planen en felles middag i Sandvika hvor den enkelte betaler for seg selv.

Kort beskrivelse av parallellsesjonene:
 • Ultralyddiagnostikk ved sjokk/hypotensjon (RUSH) v/Eric Dryver, Rasmus Strandmark og Lars Petter Bjørnsen. Kort introduksjon og deretter praktisk trening. (Begrenset antall plasser.)
 • Ultralyd for venetilgang v/Mats Grinna og lokale ressurser. Kort introduksjon og deretter praktisk trening. (Begrenset antall plasser.)
 • Kirurgiske nødprosedyrer v/Steinar Kiil. Praktisk øvelse på thoraxdren og forhåpentligvis kirurgisk luftvei, eventuelt torakotomi. (Begrenset antall plasser.)
 • Massiv transfusjon v/Stein Nordsveen. Praktisk øvelse i å utføre balansert transfusjon med dobbeltkontroll, registrering av produkter og bytte av poser. (Begrenset antall plasser.)
 • Sengstakensonde v/ lokal gastroenterolog. Kort introduksjon og deretter praktisk trening. (Begrenset antall plasser.)
 • AHLR á la Næsheim v/Torvind Næsheim. Simulering av hjertestansteam med oppsettet som brukes ved UNN. (Begrenset antall plasser.)
 • Basalt EKG-tolkning v/lokale leger. Basal EKG tolkning for å kunne oppdage alvorlig patologi. Hovedsaklig tiltenkt sykepleiere, ambulansearbeidere og paramedisinere.
 • Avansert EKG-tolkning v/Ulf Köpp og Eric Dryver. EKG ved sirkulatoriske sjokk. Hvordan finne de STEMI’ene “man ikke ser”. Hvordan skille VT fra aberrant overledet SVT eller SVT med grenblokk.
 • Brannskader v/lokale ressurser. Fokus på håndtering av selve brannskaden, akutt og de første dagene etterpå. (Begrenset antall plasser.)
 • NIV v/lokale ressurser/sponsorer. Demonstrasjon og råd vedrørende innstillinger og justeringer underveis. (Begrenset antall plasser.)
 • Blodgasstolkning v/lokale ressurser. Grunnleggende blodgasstolkning for å kunne avdekke alvorlig patologi. Hovedsaklig tiltenkt sykepleiere, ambulansearbeidere og paramedisinere.
 • ANDY-score for prosedyreevaluering v/Jørn Rasmussen/Cindy Treland. Presentasjon av systematisk prosedyreevaluering som ledd i utdanning.
 • Digital forelesning fra Ukraina: “Helsevesen under pågående krig” v/leder for den Ukrainske akuttmedisinske forening, Anton Volosovets.
(VR simulering ser ut til å måtte utgå grunnet samtidskonflikt. Prøver å se om det finnes andre aktører som kan stille før vi stryker det helt fra lista.) 

Vi håper å se mange AMM’ere, sykepleiere, paramedisinere, ambulansearbeidere og andre leger med interesse for akuttmedisin i Sandvika i oktober!