Konferanse 2023

Her er foredragene fra Nasjonal konferanse i Akutt- og mottaksmedisin 2023:

Innovasjon, teknologi og muligheter innen helse

Stener Kvinnsland

Fremtidens akuttmottak – Kunstig Intelligens/AI -en studie fra HUS

Pål Ove Vadset og Elend Hodneland

Bedre triage med kunstig intelligens som beslutningsstøtte på 113

Emil Kristoffer Iversen

AMM Down Under – Erfaringer fra Australia

Megha Singh Tveit

Ledelse i akuttmottaket – ny retningslinje for somatiske akuttmottak

Lars Erik Laugsand

Psykologisk trygghet i teamarbeid

Bård Fyhn

Team mottak på HUS – AMM inn i Traumeteam

Thimas Geisner og Peter Altenkirch

Ledelse i sykehuset – Tiltak ved høy innstrøm

Clara Gjesdal

“ABCDE – til Å” – i redningsoppdrag i Middelhavet

Thomas Usler

Ultrasound in Extremes – places and patients

Gaynor Prince

AMM – Masseskadetriage

Jørn Einar Rasmussen

Akuttmottak som arena for hjerteforskning

Kristin Aakre

Akuttinnleggelser i sykehus – fastlegers og legevaktlegers rolle som portvakt

Jesper Blinkenberg

Akuttlege på hjemmebesøk hos sykehjemsbeboere

Claus-Henrik Rasmussen

Kan skaden være påført? Når skaden og historien ikke passer sammen

Tomas Sørbø

Helserett for leger i akuttmottak – aktuelle juridiske problemstillinger

Bente Ohnstad

Rus og psykiatri hos barn og unge – URO

Hege Tønnesen og Signe Tynæs